Investor informasjon

NHST Media Group AS (NHST) aksjer er unoterte, men handler i aksjen overvåkes av Norges Fondsmeglerforbund. Markedsverdien fremkommer således på OTC-­­listen som publiseres daglig. Aksjen er fritt omsettelig, men det er svært begrenset omsetning i aksjen. 

Selskapets 10 største aksjonærer er listet ­opp under Note 16 til årsregnskapet og i kvartalsrapportene til selskapet. Per 31.12 var antallet utstedte aksjer 1 287 926. Beholdning av egne aksjer utgjør 44 752 aksjer og netto ute­stående aksjer er dermed 1 243 174.

Selskapets kontofører er DNB ASA, Selskaps­service, Dronning Eufemias gate 30, N-0191 Oslo. Selskapets VPS-­nummer er ISIN NO 0005007807. NHST offentliggjør sine kvartals­­tall både gjennom OTCs meldinger og på selskapets hjemmeside, www.nhst.no.

NHSTs nominasjonskomite er ledet av Anette Olsen

Styret har to underutvalg: Komepnssjonsutvalget er ledet av Anette Olsen og Revisjonsutvalget ledet av Richard AA.

ÅRSRAPPORTER

2016 - NO

Last ned

2015 - NO

Last ned

2014 - NO

Last ned

2013 - NO

Last ned

2012 - NO

Last ned

2011 - NO

Last ned

2010 - NO

Last ned

2009 - NO

Last ned

2008 - NO

Last ned

2007 - NO

Last ned

2006 - NO

Last ned

2005 - NO

Last ned

2004 - NO

Last ned

2003 - NO

Last ned

2002 - NO

Last ned

2001 - NO

Last ned

KVARTALRAPPORTER

2018-Q1-NO

Last ned

2017-Q4-NO

Last ned

2017-Q3-NO

Last ned

2017-Q2-NO

Last ned

2017-Q1-NO

Last ned

2016-Q4-NO

Last ned

2016-Q3-NO

Last ned

2016-Q2-NO

Last ned

2016-Q1-NO

Last ned

2015-Q4-NO

Last ned

2015-Q3-NO

Last ned

2015-Q2-NO

Last ned

2015-Q1-NO

Last ned

2014-Q4-NO

Last ned

2014-Q3-NO

Last ned

2014-Q2-NO

Last ned

2014-Q1-NO

Last ned

2013-Q4-NO

Last ned

2013-Q3-NO

Last ned

2013-Q2-NO

Last ned

2013-Q1-NO

Last ned

2012-Q4-NO

Last ned

2012-Q3-NO

Last ned

2012-Q2-NO

Last ned

2012-Q1-NO

Last ned

2011-Q4-NO

Last ned

2011-Q3-NO

Last ned

2011-Q2-NO

Last ned

1 kvartal 2018 24. april

2 kvartal 2018 11. juli

3 kvartal 2018 22. oktober

4 kvartal 2018 – TBA

KONSERN
Tall i NOK i 1000

  2016 2015 2014
Driftsinntekter

1 325 408

1 271 925

1 235 360

Driftsresultat 27 190 13 015 (10 316)
Resultat før skatt 21 746 6 524 (14 671)
Årets resultat 16 217 5 944 (25 015)
Netto driftsmargin (%) 2,1 % 1,0 % (0,8 %)
Netto fortjenestemargin (%) 1,2 %

0,5 %

(2,0 %)

Resultatgrad (%) 2,2 %

0,8 %

(0,9 %)

Sum eiendeler

677 586

627 073 579 829
Investeringer 55 457 59 171 45 355
Egenkapitalandel (%) 16,5 % 17,9 %

17,6 %

Totalkapitalrentabilitet (%) 1,7 % 1,5 % (1,2 %)
Likviditetsgrad 0,71 0,72 0,76

 

ANSATTE

  2016 2015 2014
Gjennomsnittllig antall

762

767

739

Antall årsverk 750 731 729

 

NORSKE PUBLIKASJONER*

  2016 2015 2014
Driftsinntekter

668 649

646 798

681 237

Driftsresultat 45 981 49 281 57 168
Resultat før skatt 48 072 56 380 64 694
Årets resultat

35 968

41 538 46 716
Netto driftsmargin (%) 6,9 % 7,6 %

8,4 %

 

GLOBAL PUBLICATIONS*

  2016 2015 2014
Driftsinntekter

313 099

323 349

306 624

Driftsresultat 15 993 18 624 (875)
Resultat før skatt 15 593 13 522 463
Årets resultat

11 333

7 414 (903)
Netto driftsmargin (%) 5,1 % 5,8 %

(0,3) %

 

MYNEWSDESK*

  2016 2015 2014
Driftsinntekter

193 324

154 482

111 780

Driftsresultat

(1 808)

(10 443) (11 844)
Resultat før skatt (750) (10 201) (11 648)
Årets resultat

(41)

3 441 (11 951)
Netto driftsmargin (%) (0,9 %) (6,8 %)

(10,6 %) 

 

NAUTISKE FORLAG*

  2016 2015 2014
Driftsinntekter

132 180

145 606

123 146

Driftsresultat

(11 861)

(5 741) (7 642)
Resultat før skatt (25 064) (8 013) (9 751)
Årets resultat

(21 160)

(7 790) (8 971)
Netto driftsmargin (%) (9,0 %) (3,9 %)

(6,2 %)

 

*Ikke inkludert avskrivningen på konsern goodwill.

Netto driftsmargin (%)  Driftsresultat dividert på driftsinntekter
Netto fortjenestemargin (%)  Årets resultat dividert på driftsinntekter
Resultatgrad (%)  Resultat før skatt + renteinntekter dividert på driftsinntekter
Egenkapitalandel (%)  Egenkapital dividert på totalkapital
Totalkapitalrentabilitet (%)  Resultat før skatt + renteinntekter dividert på gjennomsnittlig totalkapital
Likviditetsgrad  Omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld
Ansatte og årsverk  Fast ansatte